Port Replikatoren / Docking Stations

Gefundene Produkte

00XL065 Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil
00XL065 Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil 
167.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
03X7609 Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil
03X7609 Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil 
167.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
03X7610 Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil
03X7610 Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil 
167.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AS0090EU Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil
40AS0090EU Lenovo Original ThinkPad Gen 2 USB-C Port Replikator inkl. 90W Netzteil 
167.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AF0135EU Lenovo Original USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 135W Netzteil
40AF0135EU Lenovo Original USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 135W Netzteil 
194.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AF0135EU# Lenovo Original USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 135W Netzteil
40AF0135EU# Lenovo Original USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 135W Netzteil 
194.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
0R9C8 Dell Original WD19TB Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 180W Netzteil
0R9C8 Dell Original WD19TB Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 180W Netzteil 
238.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
210-ARJD Dell Original WD19TB Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 180W Netzteil
210-ARJD Dell Original WD19TB Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 180W Netzteil 
238.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
0XHKGV Dell Original WD19TB Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 180W Netzteil
0XHKGV Dell Original WD19TB Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 180W Netzteil 
238.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
210-ARJG Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 130W Netzteil
210-ARJG Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 130W Netzteil 
184.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
0DGKG4 Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 130W Netzteil
0DGKG4 Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 130W Netzteil 
184.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
213350-001 HP Original Universal Dock G2 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil DP 4K
213350-001 HP Original Universal Dock G2 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil DP 4K 
284.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
5TW13AA#ABB HP Original Universal Dock G2 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil DP 4K
5TW13AA#ABB HP Original Universal Dock G2 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 120W Netzteil DP 4K 
284.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
210-ARJF Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil
210-ARJF Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil 
188.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
01FPR4 Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil
01FPR4 Dell Original WD19 USB-C Port Replikator inkl. 180W Netzteil 
188.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
03X7538 Lenovo Original ThinkPad Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil
03X7538 Lenovo Original ThinkPad Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil 
219.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
03X7539 Lenovo Original ThinkPad Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil
03X7539 Lenovo Original ThinkPad Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil 
219.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AN0135EU Lenovo Original ThinkPad Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil
40AN0135EU Lenovo Original ThinkPad Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil 
219.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
0H82WW Dell Original D6000 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil
0H82WW Dell Original D6000 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil 
176.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-BCYH Dell Original D6000 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil
452-BCYH Dell Original D6000 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil 
176.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
9N7YP Dell Original D6000 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil
9N7YP Dell Original D6000 USB-C / USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil 
176.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
00XL063 Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil
00XL063 Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil 
159.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
03X7540 Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil
03X7540 Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil 
159.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AN Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil
40AN Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil 
159.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AN0170EU Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil
40AN0170EU Lenovo Original Workstation Dock Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 65W + 170W Netzteil 
159.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A50230 Lenovo Original ThinkPad Workstation Docking Station inkl. 230W Netzteil
40A50230 Lenovo Original ThinkPad Workstation Docking Station inkl. 230W Netzteil 
109.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A50230EU Lenovo Original ThinkPad Workstation Docking Station inkl. 230W Netzteil
40A50230EU Lenovo Original ThinkPad Workstation Docking Station inkl. 230W Netzteil 
109.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
1PM64AA#AC3 HP Original Mini Dock USB-C Port Replikator
1PM64AA#AC3 HP Original Mini Dock USB-C Port Replikator 
87.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
02DL142 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
02DL142 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
289.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
03X7538 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
03X7538 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
289.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40ANY230EU Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
40ANY230EU Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
289.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
5C10V25713 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
5C10V25713 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
289.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
5C10V25716 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
5C10V25716 Lenovo Original Workstation Dock Gen 2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
289.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
100614-016 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
100614-016 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
239.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
2UK38AA#ABB HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
2UK38AA#ABB HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
239.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
924942-001 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil
924942-001 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 230W Netzteil 
239.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
00HM917 Lenovo Original ThinkPad Ultra Docking Station inkl. 90W Netzteil
00HM917 Lenovo Original ThinkPad Ultra Docking Station inkl. 90W Netzteil 
184.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A20090EU Lenovo Original ThinkPad Ultra Docking Station inkl. 90W Netzteil
40A20090EU Lenovo Original ThinkPad Ultra Docking Station inkl. 90W Netzteil 
184.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AH Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 135W Netzteil
40AH Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 135W Netzteil 
194.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AH0135EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 135W Netzteil
40AH0135EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 135W Netzteil 
194.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
10601790640 Fujitsu Original Docking Station inkl. 80W Netzteil
10601790640 Fujitsu Original Docking Station inkl. 80W Netzteil 
109.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
6HP48AA HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil inkl. USB-C auf HDMI-Adapter
6HP48AA HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil inkl. USB-C auf HDMI-Adapter 
239.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
932777-001 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil inkl. USB-C auf HDMI-Adapter
932777-001 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil inkl. USB-C auf HDMI-Adapter 
239.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
02YW4F Dell Original D3100 USB 3.0 Port Replikator inkl. 65W Netzteil
02YW4F Dell Original D3100 USB 3.0 Port Replikator inkl. 65W Netzteil 
144.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-BBOT Dell Original D3100 USB 3.0 Port Replikator inkl. 65W Netzteil
452-BBOT Dell Original D3100 USB 3.0 Port Replikator inkl. 65W Netzteil 
144.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
5M48M Dell Original D3100 USB 3.0 Port Replikator inkl. 65W Netzteil
5M48M Dell Original D3100 USB 3.0 Port Replikator inkl. 65W Netzteil 
144.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AJ0135EU Lenovo Original ThinkPad Ultra Docking Station inkl. 135W Netzteil
40AJ0135EU Lenovo Original ThinkPad Ultra Docking Station inkl. 135W Netzteil 
217.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
90NB0000-P00160 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station schwarz
90NB0000-P00160 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station schwarz 
67.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
14025-00130500 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station schwarz
14025-00130500 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station schwarz 
67.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-11415 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil
452-11415 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil 
165.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-11510 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil
452-11510 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil 
165.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-11522 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil
452-11522 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil 
165.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
02W7T4 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil
02W7T4 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 240W Netzteil 
165.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AG0090EU Lenovo Original ThinkPad Basic Docking Station inkl. 90W Netzteil
40AG0090EU Lenovo Original ThinkPad Basic Docking Station inkl. 90W Netzteil 
177.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A10065EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 65W Netzteil
40A10065EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 65W Netzteil 
143.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
00XL065 Lenovo Original USB-C Mini Dock USB-C Port Replikator inkl. 65W Netzteil
00XL065 Lenovo Original USB-C Mini Dock USB-C Port Replikator inkl. 65W Netzteil 
126.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AU0065EU Lenovo Original USB-C Mini Dock USB-C Port Replikator inkl. 65W Netzteil
40AU0065EU Lenovo Original USB-C Mini Dock USB-C Port Replikator inkl. 65W Netzteil 
126.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
213350-001 HP Original Dock G5 USB-C Port Replikator inkl. 120W Netzteil
213350-001 HP Original Dock G5 USB-C Port Replikator inkl. 120W Netzteil 
229.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
5TW10AA#ABB HP Original Dock G5 USB-C Port Replikator inkl. 120W Netzteil
5TW10AA#ABB HP Original Dock G5 USB-C Port Replikator inkl. 120W Netzteil 
229.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
331-6304 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil
331-6304 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil 
149.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-11415 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil
452-11415 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil 
149.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-11522 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil
452-11522 Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil 
149.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
9WPXK Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil
9WPXK Dell Original E-Port Plus II Docking Station inkl. 130W Netzteil 
149.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A10090EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 90W Netzteil
40A10090EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 90W Netzteil 
118.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A10090IS Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 90W Netzteil
40A10090IS Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station inkl. 90W Netzteil 
118.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
210-ARJE Dell Original WD19DC USB-C Port Replikator inkl. 240W Netzteil
210-ARJE Dell Original WD19DC USB-C Port Replikator inkl. 240W Netzteil 
236.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
0VGX3N Dell Original WD19DC USB-C Port Replikator inkl. 240W Netzteil
0VGX3N Dell Original WD19DC USB-C Port Replikator inkl. 240W Netzteil 
236.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AV0135EU Lenovo Original Thunderbolt 3 Essential Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil
40AV0135EU Lenovo Original Thunderbolt 3 Essential Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 135W Netzteil 
198.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
14025-00130000 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station weiß
14025-00130000 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station weiß 
67.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
90NB0000-P00110 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station weiß
90NB0000-P00110 Asus Original Mini Dock USB-C Port Replikator / Docking Station weiß 
67.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
20N7K Dell Original Docking Station inkl. 65W Netzteil
20N7K Dell Original Docking Station inkl. 65W Netzteil 
12.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
452-BDGO Dell Original TB18DC Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 240W Netzteil
452-BDGO Dell Original TB18DC Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 240W Netzteil 
203.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
5WKM3 Dell Original TB18DC Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 240W Netzteil
5WKM3 Dell Original TB18DC Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 240W Netzteil 
203.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
01YT272 Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station ohne Netzteil
01YT272 Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station ohne Netzteil 
183.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40AH0135EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station ohne Netzteil
40AH0135EU Lenovo Original ThinkPad Pro Docking Station ohne Netzteil 
183.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
213350-001 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil
213350-001 HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil 
183.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
2UK37AA#ABB HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil
2UK37AA#ABB HP Original G2 Thunderbolt 3 Port Replikator inkl. 120W Netzteil 
183.00 EUR

inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten
40A80045EU Lenovo Original ThinkPad Ultra Dock USB 3.0 Port Replikator inkl. 45W Netzteil
40A80045EU Lenovo Original ThinkPad Ultra Dock USB 3.0 Port Replikator inkl. 45W Netzteil 
EOL (End of life)
B2B FAQ Blog YouTube NotebookDoktor
  Gästebuch
green dot Schmidts
Original Netzteil
von acer bestellt
und ...


green dot Arminius
Hallo, Meine
Bestellung kam
innerhalb e...


green dot Detlef Ahlfeld
Hatte ja letzte
Woche,ein Kabel
bestellt...


green dot Emil Vladimirov
Vielen Dank für
die schnelle
Lieferung! ...


Zum Gästebuch